Tumblelog by Soup.io
 • artlover
 • perkele
 • kwiatpomaranczy
 • innocentsoul
 • aquila9
 • boskag
 • challder
 • nazwabyla
 • ptak
 • delikatnie
 • tove
 • drunkoncyanide
 • lubiew0
 • brinno
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

6090 f157 500
Reposted byshampainmllescribblerjustonebulletoparyabsurduapluzynamothsdevourerpati2k6sadpornAdalbert67inspiracyjnasrcemojeno-longer-koreloca-blueberrypannakojot
1703 5cbe 500
Reposted bypkz451KabaNewLife

November 03 2018

Portishead - ALL MINE
7781 906c 500
Mandaryni - Simone de Beauvoir
(chyba)
Reposted fromikari ikari viafajnychnielubie fajnychnielubie
2809 27ff 500
Reposted fromrichardth richardth viadauser dauser

November 02 2018

0951 229a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaolalaa olalaa
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viapassionative passionative

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaostatni ostatni
6313 28d3

Edvard Munch in his studio

Reposted frombitner bitner viaostatni ostatni
8093 19cc 500
William Adolphe Bouguereau, “All Soul´s Day”, 1859.
i życie bez Was jest martwe.
Reposted byinspiracyjna inspiracyjna
8089 3229
Reposted byhashkwasmiloszfavouriteworstnightmareAMPLIDUDEeyelyncool-carlos

November 01 2018

3064 3d4b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaciarka ciarka
Yellowstone National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaciarka ciarka
3384 efff
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadogs dogs
5565 cca1 500
Stambuł, 1982 fot. Ara Güler
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
0699 951a
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaciarka ciarka
Uznaliśmy, że jesteśmy dla siebie, że warto, mimo że tak naprawdę nie pasujemy do siebie. Podobają nam się zupełnie różne rzeczy. W naszym małżeństwie największym sprzymierzeńcem były rozmowy. Czwarta rano, rozmawialiśmy już dwie godziny, ja miałem ochotę zabić żonę tłuczkiem, ona mnie siekierą, ale z jakichś powodów mówiliśmy: "Dobra, jeszcze godzinę". Rozmawialiśmy do upadłego. Człowiek jest jednak istotą negocjującą. Istotą, która opiera się na słowie. Wypowiedzenie czegoś jest bardzo ważne. Działa inaczej niż milczenie. Dlatego miłość się deklaruje. Mówi się: "kocham cię", "nie opuszczę cię aż do śmierci", "będę ci wierny", wszystkie te bzdury, ale na czymś musimy się jednak oprzeć, nie? To jednak dopiero wstęp. Bo potem przychodzi moment, kiedy ta deklarowana miłość mówi: "Sprawdzam".
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaciarka ciarka

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl