Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2014

If I didn’t think, I’d be much happier.
— Sylvia Plath
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
I wait and ache.
— Sylvia Plath
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

January 25 2014

Sylvia Plath, Lady Lazarus
Reposted fromtove tove viabookart bookart

January 19 2014

Kiedy zatrzymam się, jeśli spojrzę w głąb siebie, szaleję. Jest tego taki natłok, rozrywa mnie we wszystkie strony, rozciąga, napina ku horyzontom zbyt dalekim, żeby je dosięgnąć.
— Sylvia Plath
Reposted fromtove tove

January 17 2014

Uwielbiam podsycać swoje nadzieje, nawet jeśli się nie spełniają. To takie zabawne żyć w niepewności.
— Sylvia Plath, "Listy do domu"
I am jealous of those who think more deeply, who write better, who draw better, who look better, who live better, who love better than I.
— Sylvia Plath (via qodless)
Reposted fromirmelin irmelin viaptak ptak

January 16 2014

6373 68cc
Moje lustro zasnuwa się mgłą –
Jeszcze kilka oddechów, a już niczego nie odbije.
- Sylvia Plath
Reposted byMagnolia11echoesfromonetoanothercupofcinamonlubiedzisptakdelikatnieapatycznaperkeleMagnolia11mikmikmikechoesfromonetoanother

"Jestem Pionowa", Sylvia Plath

Lecz wolałabym być pozioma.
Nie jestem drzewem zakorzenionym w ziemi,
Ssącym minerały i macierzyńską milość,
Żeby każdego marca rozbłysnąć liściem,
Nie jestem też tak piękna jak kląb ogrodowy,
By wzbudzać okrzyk zachwytu wspaniałą barwą,
Nieświadoma, że wkrótce utracę swe płatki.
W porównaniu ze mną drzewo jest nieśmiertelne
A główka kwiatu bardziej godna podziwu.
Ja zaś pożądam długowieczności drzewa i śmiałości kwiatu.

Dzisiejszej nocy, w bladym świetle gwiazd,
Drzewa i kwiaty rozsiewają świeże zapachy.
Przechadzam się pośród nich, lecz mnie nie widzą.
Wyobrażam sobie, że kiedy śpię,
Jestem do nich bardzo podobna-
Myśli mi się mącą-
To położenie jest dla mnie naturalne,
Gdyż wtedy rozmawiam swobodnie z niebem,
A stanę się użyteczna, gdy położę się już na zawsze:
Wówczas drzewa choć raz mnie dotkną, a kwiaty znajdą dla mnie czas.
Reposted byeffa018kwiatpomaranczyfatuMagnolia11echoesfromonetoanotherbackgroundnonironcudbezpowiekjakbywokuniebazdzblolzawilodefetyzmkukkaszarlotka76norwegianwoodkortufkasmutnomipixelsoulptakciarkadisorderlylubiedzisliwiadruzyllaowlmarciadeltaforeverinktoniewszystkoMagnolia11predictableannieterazMadsentropiahighmikrokosmoslifelessinspiracyjna
Dying is an art, like everything else. I do it exceptionally well.
— Sylvia Plath
Reposted byandwhysoPandaAttackwelcometowonderlandVermillionmarghotwastelandcalliopeforgetmenot20brianstormnothingiseverythingdesperateeediviinsanedreamernettle-carrieremotionalanorexicgrzejpsychodelikburdelTopielicaarienaitsunoKurkaWyluzujmakemedieshitsuridisorderlyartloverevidenceechoesfromonetoanotherundoneeMagnolia11sidestorywecouldbeclosecarlytrytorunawaykitsunesobamr-absentiafuckingspecial
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl